Клиенти

Нашите клиенти са хора и екипи, които искат да направят значителни различия в живота си и в живота на тези, които ръководят. Те често се обръщат към коучинга и за своето собствено израстване. Едни от най-успешните лидери и бизнесмени в света имат свой собствен коуч в живота. Те са готови да проучват, да отворят ума си и да поемат рискове. Те също така се ангажират да инвестират необходимите енергия и ресурси, за ясно дефиниране на целите и предприемане на смели действия за подобряване и засилване на личната и бизнес ефективност.

Нашите клиенти са от различни бизнес сектори и позиции: директори, висш ръководен състав, бизнес собственици, ръководители и техните екипи.

“You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them, but by building a fire within.“
Bob Nelson

happyKFCPizza HutnemecheckBurger KingAKADEMY RESPONSATHE RESIDENCEDEICHMANNCARNIVAL KIDS

FacebookTwitterGoogle+LinkedInSvejo