Кариерно консултиране

Кариерно консултиране

Какво е кариерно консултиране?

Кариерното консултиране е процес, при който специално подготвено лице (кариерен консултант) оказва съдействие за взимане на решение по въпрос, свързан с кариерата и професионалното развитие на личността.

Учебен център при Девелоп Ю все повече се превръща в решаващо място за кариерното развитие и реализацията на младите хора, които с наша помощ по-лесно се ориентират в своите желания и възможности.

Цели:

– осигуряване на стажове – подпомагане на наши курсисти (вече студенти) за провеждане на стажове (юридически, счетоводни, мениджърски и др.);
– кандидатстване за работа – съдействие за намиране на работа след завършен курс при нас (по професионално обучение – ЦПО).

Средства:

– запознаване със стратегиите при търсене на работа;
– информация за очакванията на работодателите по време на интервю;
– оформяне на портфолио, CV и мотивационно писмо;
– съвети, тактики, философия за израстване в професионалната сфера и постигане на удовлетворение;
– добиване умения за адаптация към нова среда (учебна или работна);
– роля на личностното развитие (самооценка на потенциала и реализация на таланта – желания, възможности);
– „учене през целия живот“

Кога се нуждаем от кариерно консултиране?

  • Когато правим избор как и къде да продължим образованието си и в каква професионална сфера/длъжност да се насочим
  • Когато искаме да разберем коя е най-подходящата кариера за нас – да научим повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие
  • Когато имаме нужда от повече информация за пазара на труда, изискванията на работодателите и възможностите да се реализираме успешно
  • Когато искаме да научим как и къде да търсим работа или стаж и как да се представим добре на интервю и на работното си място
  • Когато имаме нужда от информация как да започнем собствен бизнес
  • При смяна на професията и необходимост от допълнителна или различна квалификация
  • Когато искаме да подобрим уменията си за самооценка или да се научим как да взимаме решения, да планираме и управляваме кариерата си

Кариерно развитие и стъпки към професионалния растеж

Кариерното развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответното лице си избира. Личните решения, които се взимат в рамките на този процес, се влияят от редица социални фактори, като семейната среда, семейното и училищно възпитание и религиозната ориентация. Понастоящем кариерното консултиране се разглежда като услуга с огромен социален ефект. В опита да бъде дефинирана професията, свързана с кариерното консултиране, са използвани множество названия: професионално ориентиране, професионално консултиране, професионално насочване и т.н. Под “консултиране” се разбира процесът, в рамките на който специализирано лице (кариерен консултант), предлага съдействие в съответствие с много ограничена методична рамка на друго лице (клиент), което получава тази помощ, за да може да вземе добри решения за професионалния си и личен живот.

Практиката на кариерното консултиране включва: прилагане на принципите на психическото здраве, психологическото и човешкото развитие посредством стратегии за когнитивна, емоционална, поведенческа и системна интервенция, които оказват въздействие върху доброто състояние, личностното израстване и кариерното развитие, и върху патологичните случаи. Основна задача на кариерния консултант е да улесни достъпа на клиента до възможностите за професионална реализация и да му окаже съдействие в процеса на взимане на решение по въпроса за кариерното развитие. Консултантът не бива никога да предлага начини за действие, да дава преки съвети или да стига до изводи от името на клиента си.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInSvejo