Корпоративен коучинг

Корпоративен коучинг

Корпоративния коучинг в съвременния бизнес
В днешния динамичен и бързо променящ се свят, коучингът се е превърнал в средство за постигане на по висока продуктивност чрез фокусирано подобряване работата на топ талантите в компаниите. Търсенето на резултати от изпълнението насочиха вниманието и инвестициите на Оперативните мениджъри към развитието на ключовите фигури в предприятието. Корпоративния коучинг подход вече не е само запазена марка за тези, които имат място на кръглата маса или са част от мениджмънт екипа, а все повече компании се обръщат към коучинга като допълнение в програмата за цялостното развитие на служителите. Хората са онези, които движат успеха и растежа на една компания, именно затова фокусът върху индивидуалното развитие е толкова голям. Корпоративния коучинг представлява комплексно обучение от технически умения и фокус върху отделни проблеми, които да подобрят производителността и цялостното представяне на индивида.

Корпоративния коучинг и неговия ефект върху организациите
Корпоративният коучинг е инструмент, който се фокусира върху развитието на личностните качества на служителя, проявата на лидерство над собственото израстване и отговорности в компанията. Коучингът е двигателят, който движи не само бизнеса към успеха, но и всеки един индивид. Той помага преодоляването на различни пречки пред успеха, включително нагласи, убеждения или поведения. Освен това осигурява модел за даване и получаване на конструктивна обратна връзка.

Как коучингът се отразява на корпоративната култура
Коучингът като част от управленския стил се фокусира върху бъдещето, върху това, което е възможно, в насърчаването на вземане на решения и стремеж за непрестанно учене и развитие. Това, което очертава организационната култура се определя от безброй фактори, но един от тях е ангажираността – такава каквато да насърчава творчеството и иновациите. В обобщение вътрешната култура насърчава по-голяма гъвкавост и адаптивност към промените – ключов корпоративен атрибут в днешната бизнес среда.

Ползите от корпоративния коучинг
Приложим във всички области на бизнеса, коучингът е достъпен както на индивидуално равнище, така и за екипна работа. Той поставя акцент върху уникалния потенциал на индивида да максимизира собственото си представяне, акцентирайки върху бъдещите възможности. Коучинга насърчава предприемаческото мислене, развива гъвкавостта и подтиква към индивидуално развитие. Той значително подобрява комуникацията с вътрешни и външни клиенти и често трансформира взаимоотношения. Всичко това допринася за цялостното организационно развитие и силна корпоративна култура.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInSvejo