Личностно развитие

Личностно развитие

Какво е Life коучинг?
Life Coaching е професия, коренно различна от менторството, терапията или другите видове психологични консултации. Процесът на Life coaching-a е насочен към идентифицирането на конкретни лични проекти, бизнес успехи, общи емоционални състояния и преходи в личния живот, отношения или професия. Целта е да се определи какво се случва в настоящия момент и да се открият възможните препятствия или предизвикателства, както и стъпките на действие, които да доведат до постигането на успех и реализирането на поставените цели или мечти.

Как действа Life Coaching-а?
Life Coaching-а е съюз между „треньор“ и клиент.
Нашите умения са да зададем правилните въпроси и чрез подходящите инструменти и техники, да ви дадем възможност да намерите отговорите в себе си.
Човекът е този, който ръководи живота си наистина знае кой е и от какво има нужда. Той е единственият експерт, който може да признае това, което е абсолютно най-доброто него. Като ваш „треньор“ ние ще ви помогнем да откриете най-доброто в себе си и да го използвате за да постигнете успех, хармония и щастие.
Всеки ден ние сме изправени през избора да правим едно или друго нещо, да вземем едно или друго решение. Тези опции могат да варират и всеки един оказва реален ефект, което прави живота ни по-пълноценен и по-балансиран или по-малко пълноценен. Life коучинга ви помага да се научат как да правите изборите, които да създадат ефективен, балансиран и по-пълноценен живот.

Как ще ви помогне?

  • Вашия треньор ще ви помогне да откриете онези неща в живота, които са най важни за вас
  • След това той ще ви помогне да изработите конкретен план за постигането на тези цели
  • Той ще работи с вас, за преодоляването на всички пречки, които стоят на пътя ви
  • Той ще си партнира с вас през целия път до реализирането на поставената цел или мечта
FacebookTwitterGoogle+LinkedInSvejo